CME_MINI:ESZ2022   E-mini S&P 500 Futures (Dec 2022)
Vi ska upp lite till innan vår resa ner i "Discount" fortsätter. "Discount" är under 50% av en viss swing märkt genom en grön box. Premium är andra sidan 50%, röd box.
Dollarn förväntas forfarande dra vidare uppåt efter den täckt ett gap på Weekly charten, vilket är bearish för indexen. Här luras nu investerare in i att vi har nått en botten osv. IPDA (InterBank Delivery Algorithm) är Algorithmen som leverarar prisnivåerna och som "ser" tillbaka 20-40 och 60 dagar. För Daytrades är de 20 senaste dagarna mest aktuella men vi kommer i detta "falska rally" att ta ut likviditet i US100 ovanför tidigare "highs" och i US500 söka "Fair Value" i Daily Gapet märkt FVG i charten. Så bullish fram till dess.
Kommentera:
I samband med någon av veckans nyheter komer vi påbörja var nerstigning mot det markerade Order blocket, därefter tror jag vi siktar på swing low.

Apexia Trading
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.