vatos12

en falsk break out måste kolla!!!!

Lång
BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum
En falsk break out in vänta på lägre köpa short under tiden just trust the plan !!!!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.