Oscar1993

Väntar på brott av motstånd

Lång
FX:EURCAD   Euro / Kanadensisk dollar
Priset är på väg att utmana ett motstånd. I detta fallet är jag inte så sugen på att ta ett kort trade från motståndet utan väntar på brott av motstånd och sen återtest. Anledningen till detta är att RSI har skapat divergens mot priset. Detta är ingen 100% signal att priset ska vända men är en tillräcklig stor signal för att jag ska vara försiktig.

Min plan: Vänta på att motstånd bryts och sen ta ett långt trade.

Stopploss beroende på hur jag får signal.

Target har jag som regel 1:2 när det kommer till support/motstånd men vill man ta ett större target kan man sikta på supplyzonen som är utmarkerad högre upp i grafen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.