Nappenbir

EURUSD 4H Long

Lång
FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
4H Long:

Demand grön zon.
Köp avancerad rekyl på våg 4.

Måtpriset: 4.2R = 4.2 x Risk Vinst.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.