FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
EurUsd: Två kanaler åt olika håll. Men tittar i första hand efter en kort trade enl. bild
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.