FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
H4 grafen.
Bruten bollinger bands + Starkt bullish engulfing .

Med hjälp av den gröna stödzonen.

Fortsättning uppåtgåendetrenden.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.