martinlith

Nybörjaranalys av fjordkraft, tips mottages med värme

OSL:FKRAFT   None
Eftersom dom brutit igenom det motstånd jag ser är aktuellt bör det komma en kort upp men sen ner igen.

Vad tror ni?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.