martinlith

Nybörjaranalys av fjordkraft, tips mottages med värme

OSL:FKRAFT   None
Eftersom dom brutit igenom det motstånd jag ser är aktuellt bör det komma en kort upp men sen ner igen .

Vad tror ni?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.