Invetex

Utbrott från fallande trendlinje

Lång
OMXSTO:G5EN   G5 ENTERTAINMENT AB
I G5 ser vi ett utbrott från fallande trendlinje tillsammans med en volym som överstiger tremånaders snittet med god marginal. Då jag bedömer att traden är förknippad med hög risk så väljer jag att gå in med en mindre position och en tight Stop Loss som jag väljer att lägga strax under föregående dags lägsta. SL hamnar på 189,80. Take Profit lägger jag vid 228,00 zonen och när vi närmar oss (om) så kommer jag att flytta upp SL så att den kommer släpa under förgående dags lägsta och köra SL Bar By Bar om det blir som så att vi bryter igenom 228,00 zonen.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.