Adamnk

GOLD - InflationsHedge eller Inte?

Lång
Adamnk Uppdaterad   
TVC:GOLD   CFDs på guld (US $ / OZ)
Efter covid-crashen så såg vi guld skjuta upp mot $2k för en flight to safety för investerare efter att likvideringsfasen (när allt såldes av). Men senaste par månaderna så har vi sett lite svaghet från guld trots otroliga summor pengar som har tryckts av centralbanker, och guld som vanligtvis är en hedge mot inflation har inte gjort så bra ifrån sig . Man kan spekulera i att det kanske är BTC som tar den positionen från guld som det "nya digitala guldet", samtidigt så kan vi också se möjligheten av en bull-flag som skapas, som kan ta oss ännu högre om vi bryter upp från den. Min gissning är att vi fortsätter högre över tid, guld kommer inte försvinna och det finns fortfarande tillräckligt många investerare som ser det som en store of value. Kommande 5-10-15-20 åren dock, där kan det bli väldigt intressant att se utvecklingen av guld och hur perspektivet runt denna ädelmetall ändrar sig .

Short term - lätt bullish
Long term - Neutral/lätt bullish
Kommentera:

Kanske dags att ta en short eller trimma position på guld något.
Kommentera:
Kanske bryter ut upp, håll koll. påväg mot retest nu.
Kommentera:

Clean break, fint.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.