ricksignal

ICP (sleeping gaint crypto)

Lång
BINANCE:ICPUSDT   ICP / TetherUS
Jag ackumulerar icp nu under bear market, detta är en av framtidens crypto vinnare tycker jag
ICP lär ju gå ner i priset under bear market men när bull market väl påbörjas då kommer alla investerare lockas till detta projektet
Det som att köpa bitcoin på 300 $ i okt 2014
Är långsiktig bullish på IcP
tacka mig några år senare

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.