Adamnk

ChainLink (LINK) - Price Discovery efter ATH

Lång
Adamnk Pro Uppdaterad   
COINBASE:LINKUSD   Chainlink / United States Dollar
Chainlink är ett Oracle-protokoll som samlar data i real time åt många olika blockchains. Fundamentalt nödvändigt för många funktioner inom blockchain-teknologi. Chainlink är den mest etablerade spelaren inom detta område och har blivit uppmärksammat från hela det ekonomiska spektrat, dem har även blivit nämnda som top 100 nya teknologier för 2020 av World economic forum:

https://www.weforum.org/press/2020/06/wo...

Chainlink har varit med i leken länge och ser väldigt lovande ut, dock finns det lite nedvattningsrisk då alla tokens inte är släppta på marknaden och utveckling av protokollet finansieras med säljandet av dessa tokens. Short term motvind men om man litar på management av chainlink och deras teknologi så kan man nog se förbi detta.

Shortterm - Bullish
Longterm - Bullish (förutsatt att framtidens blockchains kommer att behöva 3:rd party oracles)
Kommentera:
Chainlink fortsätter trycka uppåt, ska bli intressant och se om vi når upp mot trendlinjen i bilden.
Kommentera:
Vi bröt ut genom vår top trendlinje och testar den nu som support. Får se om den håller, vi har gått upp rätt snabbt så kanske blir en liten dip ner mot gamla ATH vid $37USD. Men överlag ser det bra ut för LINK.

--Bullish nyheter med ChainLink 2.0 Whitepaper (finns abstract i början för TLDR) som släpptes idag också. Mycket intressant teknik är detta. Bör hållas koll på.
Kommentera:
Chainlink fortsätter mot nya ATH. Väldigt intressant och nödvändigt komplement till blockchains som går under radarn då jag inte tror dem flesta ens vet vad ett Oracle Protocoll är. Har väldigt många samarbeten och chainlink används flitigt i blockchainvärlden, ca $20B marketcap just nu, men kan säkert gå mycket högre.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.