Bitduke

LINKUSD: POP Strategy is up 60%+ and still holding

Lång
BINANCE:LINKUSD   ChainLink / US Dollar (calculated by TradingView)
I'd like to note that my Pop strategy is up 60%+ to date and 120%+ year to date.
Drawdown is just ~4%! But the number of trades in 4 months is relatively small too.

Hit the "LIKE" button and follow to support, thank you.

Information is just for educational purposes, never financial advice. Always do your own research.

Trading Bot💰: https://twitter.com/BitcoindukeBot

Twitter ⏩: https://twitter.com/bitcoinduke
Telegram ⏩ : https://t.me/bitdukejournal

Sign up using my ref link to obtain access to my algos :
FTX (get 5% of fees back): https://ftx.com/#a=bitduke
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.