iamyasink

M8G - Media and games invest

Lång
iamyasink Premium Uppdaterad   
OMXSTO:M8G   MGI ? MEDIA AND GAMES INVEST SE
OMXSTO:M8G

Till och börja med hade vi en tydlig uppåtgående trend som bröt sig ur och var negativ i ett antal veckor. Nu ser vi att kursen bryter sig ur en kil formation som också etablerat sig över EMA 200 på 2h-grafen och EMA 50 på dagsgrafen. På timmes grafen ser vi en tydlig divergence på både MACD och RSI som tidigare flaggade för att en uppgång skall komma. Siktar på att vi tar ATH. Möjliga motståndsnivåer är ut markerad med FIB..
Kommentera: Fortsatt bull trend som visar styrka och momentum. Dock finns det en rapport i veckan som kommer som jag misstänker kommer vara bra men kan eventuellt bli en del vinsthemtagningar. Kommer ta möjligheten att köpa på mig ett par aktier om vi får en pullback ner mot 50kr (tidigare motstånd).
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.