Investoz

MINESTO - "grande finale" i nedgången

Lång
OMXSTO:MINEST   MINESTO AB
Det har nu gått 275 handelsdagar sedan aktien började kylas ned efter den snabba uppgången våren 2020.
Under dessa 4 månader omsattes ca 37 miljoner aktier och lyfte Minesto 351%. Till grund för denna snabba uppgång låg förhoppningen om en lyckad installation av två tidvattenkraftverk, som Minesto driver tillsammans med elbolaget SEV på Färöarna.

Sommaren och hösten 2020 misslyckades installationen av dessa tidvattenkraftverk, vilket förvandlade den stora entusiasmen som då rådde, till en osäkerhet bland många av aktieägarna.
Tidigt i december kom tills slut det historiska ögonblick många väntade på, "Minesto når historisk milstolpe – levererar första tidvatten-energin till Färöarnas elnät."
Men tyvärr, så är det så att när en ny produkt skall lanseras och testas, så finns det inget utrymme för misslyckande, även om man till slut lyckas. Så är det i alla branscher, och så var det i Minestos fall. Det är mänskligt att minnas de negativa nyheterna framför de positiva, och för varje negativ nyhet, så skapas ännu mera skepticism som behöver många fler positiva nyheter för att återfå förtroendet tillbaka.

Under 2021 så har aktieägarna sköljts med positiva nyheter.
* Ett samarbetsavtal med Schneider Electric tecknades.
* Nytt patent som förlänger även rättigheterna till bolagets kärnteknik.
* Nya rekordnivåer och tredjepartsverifiering av elproduktion gjordes
* Ett uppgraderat DG100-system i projektet med EDF skall det installeras utanför Bretagnes kust.
* Minesto skall skala upp systemen mot 1,2 MW för installation i de två parkerna som är under utveckling på Färöarna och i Wales.

Trots allt detta, så har aktien varit iskall och intresset har sjunkit långsamt. Marknaden har förstått att det är ett komplicerat system att installera, i en svår miljö, och med dessutom väldigt långa ledtider. Minesto har inte råd med fler misslyckanden, eller rättare sagt, aktieägarna har inte råd med fler misslyckanden och aktien bör betraktas för vad Minesto är, en högrisk aktie. Med det sagt, så är den potentiella vinsten direkt proportionerligt med risken, dvs väldigt hög! Man ska även komma ihåg att Minesto har inga konkurrenter och sitter på en bättre teknologi än både sol och vind.
Endast 7% av all energiproduktion i världen kommer från sol och vind. Vatten kommer att spela en ännu viktigare roll den närmaste framtiden. Inom 10-20 år kommer havsbaserad energi växa kraftigt för att väga upp energiförsörjningen i världen. Minesto har bara börjat sin resa, mycket återstår.

Nu till den tekniska pris-och tidsanalysen.
Om det tog 37 miljoner aktier i omsättning att få upp Minesto till nya toppnoteringar, så har det nu tagit nästan dubbelt så många, nämligen 74 miljoner aktier för att sänka den till de nivåer som aktien befinner sig på idag.
70% av volymen är mellan 19,67 - 31,60. Tidsanalysen indikerar att slutet på oktober bör Minesto bilda ett botten och vid en kurs på 12,48-14,15 kr. Volymerna är klart minst mellan 11-13 kr vilket ökar sannolikheten för ett potentiellt botten strax under 13 kr. Även sentimenten bland aktieägarna visar nu tecken på hopplöshet, uppgivenhet och depression, vilket brukar vara ett tecken att den psykologiska marknadscykeln är på sin absoluta botten och är vid en vändpunkt där man hittar de mest gynnsamma förhållandena i att investera.

=========
VARNING
All data och information tillhandahålls "som den är" och är enbart för informationsändamål och inte avsedd för handelsändamål eller rådgivning.
Det här är ingen köp eller säljrekommendation.
Lär dig om riskerna med handel och sök råd från en oberoende finans- eller skatterådgivare om du har några frågor.
=========
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.