Investoz

MINESTO - en oundviklig uppvärdering på gång

Lång
Investoz Mod Uppdaterad   
OMXSTO:MINEST   MINESTO AB
”Utvecklingen av Dragon Class manifesterar såväl teknikens inneboende konkurrenskraft som våra medarbetares förmåga att effektivt förädla produkten med kundvärde i fokus. Det kommer finnas ytterligare tekniska landvinningar att göra framåt, men vi är trygga i att den prestanda, robusthet och funktionalitet som Dragon Class ger oss utgör rätt plattform för kommersiell uppskalning.”

/ VD Martin Edlund

Efter 1 år och 2 månaders nedgång, ser den negativa trenden ut att vara bruten. Allt högre HL indikerar mer iver från både den betraktande marknaden, såväl som de som redan har befunnit sig i aktien sedan tidigare.
September månad slog rekord i antal svenska banker som låg på netto minus för månaden, endast Erik Penser Bank och Skandia Banken låg på en blygsam netto plus för månaden. Samtidigt dammsög JP Morgan och Instinet Germany allt som erbjöds från de svenska handlarna.

Instinet Germany (IEGG) tros ha handlat före att den största investeringssidan "Deraktionaer" lade ut en artikel om Minesto, som endast var avsedd för sina betalande kunder och har i regel en väldigt stor påverkan på marknaden efter sina publiceringar. Helt klart är det så att Minesto nu finns i siktet hos utländska aktörer och fler kommer ansluta i takt med att Minesto uppvärderas.

Sedan nedgången från juli 2020 har endast 14% av de nytillkomna lämnat, resterande 86% har hängt i och fyllt på, så även gamla investerare. Det har ackumulerats stora mängder aktier främst av gamla privata investerare, men också av de nytillkomna som kämpat hårt att sänka sina GAV på bekostnad av större risk än vad som var planerad. Tillgången början nu sakta men säkert att sina , vilket också kan ses i orderböckerna, och säljtrycket har dessutom stannat av under oktober och gör sig nu redo att bryta igenom motståndet vid 21-22.
Det volymvägda snittpriset för hela perioden har agerat som stöd i den långa nedgången och siktet är nu inställt på det volymvägda snittpriset sedan ATH, som ligger i dagsläget på 25,60.
Blir det en utbrytning så kommer det ske med stor volym, då större block ligger och väntar på att köpas upp mellan 21-22. Orderboken ser tunn ut över 22, vilket kan resultera i en snabb uppgång till 25 och ökad volatilitet är att vänta.
Point of Control (POC) ligger alltjämt kring 30 och får ses som ett potentiellt motstånd framöver.

Random Walk uträkningen, (som ska tas med en nypa salt) visar ökad volatilitet framöver och det ska bli av intresse att följa uträkningens utfall. Vad som är mer intressant är Minestos arbete under 2022 och 2023 då de första systemen väntas leverera en relevant MW-skala till Färöarnas elnät.
Minesto introducerade en ny produktserie kraftverk – Dragon Class – en uppgraderad design av företagets Deep Green-teknik. Med en ökad prestanda och minskade tillverkningskostnader kommer Dragon Class att levereras och installeras i Minestos samtliga pågående projekt samt i utbyggnaden av företagets första havsenergiparker.

En uppvärdering är att vänta och marknaden välkomnar den nu mer än någonsin.

***********
VARNING
All data och information tillhandahålls "som den är" och är enbart för informationsändamål och inte avsedd för handelsändamål eller rådgivning.
Det här är ingen köp eller säljrekommendation.
Lär dig om riskerna med handel och sök råd från en oberoende finans- eller skatterådgivare om du har några frågor.
Kommentera: Stora volymer bytte händer i slutet på veckan och nu återstår frågan, lyckas köpsidan pressa upp kursen mot en breakout av den så viktiga nivån 22, eller faller Minesto ytterligare?

Kampen om nivån 22 kr har varit hård, troligtvis på grund av att en större majoritet som tecknade TO3, efter omvandling bör ha fått ett genomsnitts gav mellan 22-23 kr.
Större volymer och aktivitet finns just vid denna nivå. En annan orsak är att efterfrågan ökade just runt denna nivå våren 2020, innan slutforseringen kom upp till 36 kr.

Just nu är det full fokus på den nybildade flaggliknande formationen. Brytning av 22,30 ökar sannolikheten för en kraftfull breakout av 23 kr, medans brytning av 20,78 ökar sannolikheten för vidare nedgång mot strax under 20 kr, i det korta perspektivet.

Kommentera: Kommentera: November förväntas stänga mellan intervallen 17.66 - 23.83 med 80.56% sannolikhet.


November har varit en svag månad för Minesto, så även historiskt med en 71.43% sannolikhet för nedgång och med ett snitt på -10.96%. Snittutvecklingen historiskt har varit svagast av alla månader, med blygsamma 1.43% och högsta utveckling på 2.86%.


Imorgon fredag, bör kursen vandra ner mot 18.24 och därmed möjligtvis sätta ett nytt botten efter 3 tunga veckor. I sådant fall tangeras bottennoteringen från 26:e oktober. Nästkommande vecka väntas sluta positivt och bryta de senaste 3 veckornas nedgång.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.