Roccosaurus

Bra bekräftelse på att vi går mot ny swing-high.

Lång
OMXSTO:NASO   NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA
meets support on fib level 0.5 and bounced on support at 64.20. Starting a wedge and will hopfylly take out fib level 0.236 and past swing high at 92.00.

Möter support både på fib 0.5 och support nivåerna kring 64.20.

Kanske startar den en kil-formation som kommer att gå upp kring fib nivåer av 0.236 eller över tidigare swing-high på 92.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.