Roccosaurus

Bra bekräftelse på att vi går mot ny swing-high.

Lång
OMXSTO:NASO   NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA
meets support on fib level 0.5 and bounced on support at 64.20. Starting a wedge and will hopfylly take out fib level 0.236 and past swing high at 92.00.

Möter support både på fib 0.5 och support nivåerna kring 64.20.

Kanske startar den en kil-formation som kommer att gå upp kring fib nivåer av 0.236 eller över tidigare swing-high på 92.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.