Invetex

Three Inside Up i Nordea vid stigande stöd

Lång
Invetex Uppdaterad   
OMXSTO:NDA_SE   NORDEA BANK ABP
Three Inside Up i Nordea vid stigande stöd. Hade gärna önskat mer volym, men det hoppas vi kommer trots att det är lite mellandags handel.
RSI har vänt upp och passerat 30 nivån.
Jag fick ett Entrypris på 67,65. Take Profit har jag valt att lägga strax under motstånd vid ca 72,70. Stop loss ligger 65,60. R/R = 2,47 och jag har följt min trading plan med att inte riska mer än 2% av mitt totala innehav.

Låt oss följa upp och se hur det utvecklar sig.

Mvh Johan
Handel aktiv:
Efter lite skvalpig mellandagshandel och oroligheter i samband med att trumpanhängare stormade den amerikanska kongressen i ett försök att stoppa överförandet av makten till Joe Biden har nu oroligheterna avtagit och marknaden stabiliserat sig. Donald Trump erkänner nu att hans presidentskap är över – och lovar en ordnad övergång.

Idag kan vi se att Nordea öppnade upp med ett gap och varit fortsatt stigande under dagen. Bra volym under dagen som överstiger 66 dagars medelvärde tyder på bra deltagande i uppgången och det är ny mer tydligt att det är köparna som dominerar. Stark avslutning på dagen där vi stänger på dags högsta. TP (Take Profit) ligger fortfarande vid 72,00 zonen.

Vi följer upp utvecklingen och tar en dag i taget.
Handel aktiv:
Vi ligger fortfarande kvar i Nordea och vid skrivandes stund är vi plus ca 3,5%
Trots att uppgången inte går med raketfart, så är den stabil och med positivt sentiment. Det positiva är att Nordea står emot bra trots oroligheter i USA och generellt skvalpa rörelser på marknaden.

För att säkra traden har vi nu flyttat upp SL (Stop Loss) till föregående dags lägsta med lite marginal. SL ligger nu på 68,70 vilket ger en blyg vinst på 1,55% om vi skulle bli ut stoppade. Men liten vinst är bättre än minus på traden. Vi fortsätter med planen att vi når vår TP Level.

Vi fortsätter att följa upp.

Mvh Johan
Handel aktiv:
På grund av tveksamheter i handeln av Nordea och jag kan se att volymen på uppgångsdagarna minskar något väljer vi att flytta upp SL strax under dagen lägsta för att säkra en vinst på 4,07% ej korrigerat för courtage.

Som vanligt tar vi en dag i taget och låter marknaden tolka nyheterna och resultatet av denna tolkning ser vi i grafen.

Mvh Johan
Trade stängt manuellt:
Stängde på 71,12 och tog hem vinst på 5,13%

Jag lät ej traden gå hela vägen till planerad TP-Level då jag ville frigöra kapital till en ny trade.

Trevlig helg,

Mvh Johan

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.