Swedishdaytrader

US100, starka återhämtningen från 13 890-nivån stödjer köp

Lång
Swedishdaytrader Uppdaterad   
TVC:NDQ   US 100 Index
Nasdaq
Den starka återhämtningen från 13 890-nivån stödjer köp för tillfället, var noga med att placera stop loss-order på 13 700 och flytta den till ingången med priset som når 14 400-nivån
------------------
En daglig stängning under 13 700 motverkar köputsikterna
Handel aktiv
Order avbruten
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.