Swedishdaytrader

US100, starka återhämtningen från 13 890-nivån stödjer köp

Lång
TVC:NDQ   US 100 INDEX
Nasdaq
Den starka återhämtningen från 13 890-nivån stödjer köp för tillfället, var noga med att placera stop loss-order på 13 700 och flytta den till ingången med priset som når 14 400-nivån
------------------
En daglig stängning under 13 700 motverkar köputsikterna
Handel aktiv
Order avbruten
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.