Swedishdaytrader

US100, Analys

Kort
Swedishdaytrader Uppdaterad   
TVC:NDQ   US 100 Index
US Tech 100 Index handlades till 13718 denna fredag ​​den 22 april, vilket minskade 278 eller 1,99 procent sedan föregående handelssession. Om man ser tillbaka, under de senaste fyra veckorna, tappade USNDX 5,05 procent. Under de senaste 12 månaderna föll priset med 1,60 procent. När vi blickar framåt förutspår vi att US Tech 100 Index kommer att ha ett pris på 13592 i slutet av detta kvartal och till 12726 på ett år, globala makromodellers prognoser och analytikers förväntningar.

För det förväntade scenariot för Nasdaq
Vi måste vänta på att motståndet bryter ut vid 14 300 för att köpa med ett mål på 15 200
Eller bryta nivån på 13 780 med ett mål på 13 200 (vilket är närmast fallet)
Handel aktiv
Trade stängt: målet nått
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.