Swedishdaytrader

US100. Säljes

Kort
Swedishdaytrader Uppdaterad   
TVC:NDQ   US 100 INDEX
Resultaten efter resultat kommer nära förväntat
Idag väntar marknaderna på Apples och Amazons resultat. Om resultaten är positiva kan vi bevittna en avmattning i

Nasdaqs nedgång, men i allmänhet kommer aktier att förbli under press på medellång sikt, särskilt efter dagens data som visade Den amerikanska ekonomin minskade under första kvartalet med -1,4%.
Handel aktiv
Order avbruten:
UStech100 (NASDAQ)
4h tidsram
möjlig dubbelbotten
Köpförslag
SL 12 780 (valfritt)
TP1 13 464
TP2 14 180
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.