Adamnk

Nike - Short Setup

Kort
Adamnk Pro Uppdaterad   
NYSE:NKE   Nike, Inc
Earning igår överaskad positivt, vi har nu spikat upp i resistans. Bra entry med clean invalidation. Tror folk vill ta profit nu häruppe efter 50% bounce också. Tog en short på 118.5.
Vill se att vi bryter ner genom 200WMA och håller under, börjar jag ser att vi pushar upp genom $120 och resten av sp500 känns stark då har jag min invalidation.

T1: $110
T2: $100-103
Kommentera:
Daily close under 200WMA exakt det jag ville se, speciellt i kombination med en annars väldigt stark sp500. So far so good, låt se hur resten av veckan spelar ut sig, kan absolut se en retest av 119.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.