Nike, Inc NKE

NKE NYSE
NKE
Nike, Inc NYSE
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

Analytisk bedömning

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Icke hållbara konsumentprodukter
Bransch: Kläder / skodon
NIKE, Inc ägnar sig åt design, utveckling, marknadsföring och försäljning av sportskor, kläder, tillbehör, utrustning och tjänster. Deras verksamhetsområden är: Nordamerika, Europa, Mellanöstern och Afrika, Kina, Asien-Stillahavsområdet och Latinamerika, Global Brand Divisions, Converse basketskor, kläder och accessoarer och Företag. Segmenten Nordamerika, Europa, Mellanöstern och Afrika, Kina och Asien-Stillahavsområdet och Latinamerika avser design, utveckling, marknadsföring och försäljning av sportskor, kläder och utrustning. Global Brand Divisions representerar licensverksamheten för NIKE Brand. Converse-segmentet designar, marknadsför, licensierar och säljer casual sneakers, kläder och accessoarer. Segmentet företag består av icke fördelade allmänna och administrativa kostnader. Företaget grundades den 25 januari 1964 av William Jay Bowerman och Philip H. Knight och har sitt huvudkontor i Beaverton i Oregon.