FOREXCOM:NOKSEK   Norwegian Krone / Swedish Krona
En daglig trendlinje bröts och sedan bröts en tydlig nivå neråt, och nu återtestas den nivån. Bra möjlighet till kort position.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.