SannaTrading

Börjar se ut som en distribution i OMXS30

Kort
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Efter den svaga stängningen idag så är det i det kortare perspektivet diagonalen bruten och testad vilket tyder på en större sannolikhet att fortsätta neråt. Dessutom i det större perspektivet sedan 2017 då BC (Buying Climax) sattes så är OMXS30 nu nere i tradingrangen igen efter att ha tagit sig över 4 gånger och gjort s.k. up thrusts och misslyckats med att hålla sig över BC. Själv är jag likvid just nu och har inte kortat än.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.