Henrik-PatternTrading

OMXS30 - studs ner från triangeltaket.

OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Dels ser vi att vi brutit upp genom ett lite kortare motstånd (även om upplösningen är på vecko nivå).

Däremot får vi en väntad reaktion från "triangel taket" samtidigt som vi även ser en RSI Divergence - så en liten rekyl är inte alls oväntad här.
På lite längre sikt ser jag dock stora möjligheter till att få ett brott uppåt från triangeln och fortsatt trend.

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.