TAnyheter

OMX30 Dippar hårt på krigsvarning

OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
OMX30 visar på oroväckande signaler, vi har en krona som faller mot Dollarn och samtidigt tankar aktiemarknaden. Det är om något ett enormt varningstecken för kriget i vårt närområde. Problem är att Riksbanken kan bli tvungen att höja räntan i en redan enormt skakig OMX30. Sverige är hyffsat frikopplade mot ryska marknaden men det som oroar mig är just att Riksbanken kan bli tvungna att höja räntan och därför krascha OMX30. Nu säger riksbanken att man inte skall göra det men Riksbanken är reaktionär mot marknaden.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.