nikolina_b90

Gårdagens köp ger resultat :)

Kort
OMXSTO:ORGC   ORGANOCLICK AB
Ser riktigt intressant ut.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.