OMXSTO:SBB_B   SAMHÄLLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B
Ett P/E på 5,6 är inte att skoja med. Tekniskt ser ni. De kortsiktiga rörelserna från omx kan gå hursomhelst känner jag men SBB är ett företag som jag ser stå genom vått och tort.
Kommentera:
SBB i rutan, håller den? Börsen är skakig.
Kommentera:
SBB håller ej, under sma 200. Möjligt stöd vid 48.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.