OMXSTO:SBB_B   SAMHÄLLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B
Ett P/E på 5,6 är inte att skoja med. Tekniskt ser ni. De kortsiktiga rörelserna från omx kan gå hursomhelst känner jag men SBB är ett företag som jag ser stå genom vått och tort.
Kommentera: SBB i rutan, håller den? Börsen är skakig.
Kommentera: SBB håller ej, under sma 200. Möjligt stöd vid 48.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.