RoboMarkets

Starbucks rapporterade sina resultat för 2023

BATS:SBUX   Starbucks Corporation
Starbucks Corp. levererade en solid finansiell rapport för 2023. Intäkterna för fjärde kvartalet av räkenskapsåret 2023 nådde 9,4 miljarder USD, med en relativ ökning på 11 %. Nettovinsten per aktie för samma period ökade med 39% till 1,06 USD. Bolagets ledning planerar att bibehålla försäljningstillväxten över 10 % och nettovinsten över 15 %.

Därför fokuserar vi idag på Starbucks Corp. (NASDAQ: SBUX)

I daily-grafen (D1) har stöd bildats vid 90,55, med motstånd på 93,71, vilket bröts torsdagen den 2 november. Igår bröts också ett "sjunkande kilmönster", vilket indikerar en möjlig förändring i trenden till en uppåtgående.

I timmes-grafen (H1), finns det en återhämtning från 103,57-nivån, kan en ny uppåtgående trend börja, med ett kortsiktigt mål satt till 107,38. På medellång sikt kan målet för en prisökning sväva kring 110,84.
---
Idéer och annat innehåll som presenteras på denna sida ska inte betraktas som rådgivning. RoboMarkets tar inget ansvar för resultat baserat på åsikter som beskrivs i dessa avsnitt.

Materialet som presenteras och informationen är endast i informationssyfte och ska inte på något sätt betraktas som tillhandahållande av investeringsrådgivning i enlighet med lagen om investeringsföretag L. 87(I)/2017 i Republiken Cypern eller någon annan form av personlig rådgivning eller rekommendation, som avser vissa typer av transaktioner med vissa typer av finansiella instrument.

Riskvarning: CFD:er är komplexa instrument och kommer med en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 67,85 % av privata investerares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du bör fundera på om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.