Starbucks Corporation SBUX

SBUXNASDAQ
SBUX
Starbucks CorporationNASDAQ
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Consumer Services
Bransch: Restaurants
Starbucks Corp bedriver produktion, marknadsföring och detaljhandel av specialkaffe. Företaget är verksamt inom följande segment: Nordamerika, internationellt och kanalutveckling. Segmenten Nordamerika och internationellt säljer kaffe och andra drycker, kompletterande livsmedel, förpackat kaffe, kaffeprodukter för engångsbruk och ett fokuserat utbud av varor i företagsorienterade och licensierade butiker. Segmentet kanalutveckling omfattar försäljning av förpackat kaffe, te och drickfärdiga drycker till kunder utanför de butiker som drivs av bolaget och de licensierade butikerna. Företagets varumärken inkluderar Seattle's Best Coffee, Evolution Fresh, Ethos, Starbucks Reserve och Princi. Bolaget grundades den 4 november 1985 av Jerry Baldwin och Howard D. Schultz och har sitt huvudkontor i Seattle i delstaten Washington.