Adamnk

SEKEUR - 10år Kanal Bruten

FX_IDC:SEKEUR   SWEDISH KRONA / EURO
Ända sedan vi kraschade i mars förra året så har Svenska kronan gått stark, om jag minns rätt så var det en av de starkaste valutorna jämfört med $USD senaste året. Vi har brutit ur en 10år lång kanal vi har haft med euron och nu träffat horisontellt motstånd precis under 0.1.

Vi fick lite sämre inflationssiffror häromveckan som tyngde SEK något men över senaste året så har vi gått väldigt starkt uppåt. En för stark krona är inte väldigt attraktivt för Sverige då vi är exporterar mycket, och om kronan ökar i värde så kommer det kosta mer för andra länder som vill köpa av oss, vilket kan reducera vår export.

ECB gick ut och sa att dem skulle accelerera deras obliagtionsköpande i deras pandemic emergency purchase program (PEPP) för ca 2 veckor sedan, men hålla den totala summan fast vid €1.85T.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.