Tabozz

Fallande Triangel i SpectraCura

OMXSTO:SPEC   SPECTRACURE AB
De senaste 2 veckorna har SpectraCura format en fallande triangel. Jag kan dock se den på två olika sätt. Om man fokuserar precis innan triangeln skulle man kunna tolka uppgången från drygt 10kr som en flaggstång och då är detta en signal på ytterligare uppgång när triangeln bryts. Om man inte ser till flaggstången är det tecken på nedgång om triangeln bryts på dess undersida (den räta vinkeln). Några fler tolkningar? :)
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.