Vhem

Speqta nära utbrott uppåt?

OMXSTO:SPEQT   SPEQTA AB
Speqta har studsat upp från sin jämviktsnivå och jag ser sannolikheten till ett utbrott uppåt mycket större än till utbrott nedåt. Väntar med att ta position innan kursen har brutit trendtaket. Targets uträknat på tidigare toppar.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.