Vhem

Speqta nära utbrott uppåt?

OMXSTO:SPEQT   SPEQTA AB
Speqta har studsat upp från sin jämviktsnivå och jag ser sannolikheten till ett utbrott uppåt mycket större än till utbrott nedåt. Väntar med att ta position innan kursen har brutit trendtaket. Targets uträknat på tidigare toppar.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.