UnknownUnicorn4464612

S&P500 Möjlig Head and shoulders veckovis NOT!

Lång
UnknownUnicorn4464612 Uppdaterad   
SP:SPX   S&P 500 Index
Jag är inte en person som tror på tekniskt dravel, däremot vet jag att marknaden och wall street använder det för att lura in retail traders i att göra dumma beslut. Här ser vi en möjliggjord head and shoulders som inte kommer uppfyllas marknaden kommer inte krascha för vi går inte mot en lågkonjunktur, Ekonomi är exponentiell och vi kommer därför såvida vi inte ser en kris i någon av världsmarknaderna att fortsätta uppåt i exponentiell fart och nå en ny top på S&P500.

Efter den starka uppgången vi har haft kan marknaden återhämta sig lite baserat på COT DATAN som släpps varje fredag kan vi därför avläsa om wall street jagar stoplossar hos stora retail traders genom att pusha ner futures priset med korta positioner för att sedan gå long.

Handel aktiv:
Ett tydligt exempel på att Head and shoulders eller harmoniska mönster inte fungerar.
Kommentera:
Älskar att ha rätt gentemot Teknisk analys som inte kan nationalekonomi
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.