Adamnk

Makroekonomin 2023 - Prognos

SP:SPX   S&P 500 Index
Gjorde en liknande för 2022, hade korrekt på ca 75-80% av min prognos men underskattade ofta hur lång tid saker tar att spela ut sig . Låt se hur denna går. Har aldrig upplevt en lågkonjunktur som aktiv deltagare i marknaden så ta allt detta med en nypa salt, men alltid kul att förutspå framtiden. Det här är då mitt kvitto, mest för personligt sparande men för andra att se och ifrågasätta också.


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.