DennisSahlstromTrader

TRQ - Bröt upp genom stödet igen!

Lång
NYSE:TRQ   Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ fortsätter upp , det kan ha varit så att vi såg ett falskt utbrott, där TRQ bröt ner genom stödet för att sedan bryta upp igen ett par dagar senare. Det scenariot har vi sett nu och kursen har brutit upp och är på rätt sida av stödet. Volymen har ökat i takt med kursstigningen vilket är positivt.

Intressant att följa, indeed!

/Dennis
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.