AMEX:URA   Global X Uranium ETF
Uran ser ut att hålla 23 och gap close-nivån. Vi ser en demand-zone i detta område. Vi såg i gårdagen ett temporärt motstånd vid fallande 10-dagars.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.