AMEX:URA   Global X Uranium ETF
Uran ser ut att hålla 23 och gap close-nivån. Vi ser en demand-zone i detta område. Vi såg i gårdagen ett temporärt motstånd vid fallande 10-dagars.