Adamnk

US10Y Stiger snabbt, bröt genom resistans imorse

Adamnk Uppdaterad   
TVC:US10Y   US statsobligationer 10 år avkastning
US10Y dippade under Jerome Powells tal igår, men under natten och morgonen här i Sverige så steg vi kraftigt igen och bröt igenom två supportlinjer, 1 i svart och 1 i rött. Detta är en graf som går hela vägen tillbaka till 1985 och denna specifikt är analyserad i tidsramen Månad. Det intressanta med denna graf är att det är en väldigt bra indikator på hur aktiemarknaden kommer bete sig, den har förutspått flera bear markets över dessa år, och det infaller ofta när räntorna stiger tills att det träffar toppen av kanalen. Marknaden har då andra möjligheter utöver mer risky säkerheter som aktier, och kan då istället placera sitt kapital i fixed income statsobligationer istället.

Marknaden testar Jerome Powell något just nu, och huruvida åtgärder kommer att tas för att hålla nere räntorna genom en Operation Twist eller Yield Curve Control, det kommer the FED att behöva tänka på, om vi börjar röra oss mot 2,5% där denna kanal toppar ut.

Kommentera:

Vi bröt genom motstånd, föll ner igen men har nu brutit genom bullflaggan och rör oss upp för att re-testa lokal high runt 1.75.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.