TAnyheter

Dow jones stiger när kriget rullar

Lång
BLACKBULL:US30   Dow Jones Industrial genomsnittsindex
USA verkar vara dem enda som tjänar på att världen ligger för krig, det är heller inte konstigt med tanke på att det är dem som tjänar sina största intäkter på att sälja vapen till EU och resten av världen. Vi ser en veckovis uppgång 3 veckor i rad sedan Pentagon rådgivaren Michael Bloomberg började skrämma upp världens att vi skulle gå i krig. Dow Jones är upp till grund av enorm vapen försäljning är samtliga börser är ner.

Som Joe Biden nämnde "Americans got very rich during Corona pandemnic" Jag antar att han menar dem fåtal som äger aktierna i Pfizer och resterande läkemedelsbolagen, det blev iaf inte amerikanska folket.
Vi antar även att Joe biden som alltid varit betald av vapenloggin och det militära indistruella komplexet Raytheon och Familjen Koch även här använder samma argument.

Dow Jones kommer gå bra genom hela kriget såvida inte USA dras in.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.