CURRENCYCOM:US30   Dow Jones Industrial genomsnittsindex
köper till nästa motstånd.
Det amerikanska aktiemarknadsindexet (US30) förväntas handlas till 33734,27 punkter i slutet av detta kvartal, globala makromodeller och analytikers förväntningar. Om vi ​​ser framåt uppskattar vi att den kommer att handlas till 31586,01 om 12 månader.
Handel aktiv
Trade stängt: målet nått: Manuell 35382.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.