CURRENCYCOM:US30   Dow Jones Industrial genomsnittsindex
köper till nästa motstånd.
Det amerikanska aktiemarknadsindexet (US30) förväntas handlas till 33734,27 punkter i slutet av detta kvartal, globala makromodeller och analytikers förväntningar. Om vi ​​ser framåt uppskattar vi att den kommer att handlas till 31586,01 om 12 månader.
Handel aktiv
Trade stängt: målet nått:
Manuell 35382.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.