Swedishdaytrader

US30 (Dow Jones).sälj

Kort
Swedishdaytrader Uppdaterad   
SKILLING:US30   Dow Jones Industrial genomsnittsindex
Förutsätter säljes efter korrektion.


Bearish divergence

TP1 400 pts
TP2 600 pts.
Handel aktiv:
Dow lyckades överträffa 34920-resistansnivåerna igår eftersom vi tipsade om tidigare att denna åtgärd kan leda till ytterligare marknadsframsteg mot 600-35500-området.

Som vi kan se på diagrammet är stödområdet för intradag runt 700-34600 så länge som marknaden fortsätter att upprätthålla handel över det, kommer framstegsvågen att fortsätta mot 35150, 35380 och 35500.


Under 34 600 förväntas ytterligare nedgång mot 34 300 medan nyckelstödområdet ligger kvar på 50-34 000.
Trade stängt: målet nått
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.