Swedishdaytrader

Dow Jones 30. söker stöd

Kort
Swedishdaytrader Uppdaterad   
CURRENCYCOM:US30   Dow Jones Industrial genomsnittsindex
Dow Jones 30-index föll på grund av blandade resultat i kvartalsrapporterna.

Det är värt att notera att en stängning över mars högsta på 35 400, bidrog till att få indexet tillbaka på rätt spår. Den hausseartade korsningen av det glidande medelvärdet på det dagliga diagrammet bekräftar också detta, vilket indikerar accelerationen av den nuvarande återhämtningen.

Ett överköpt tillstånd för tim-RSI och en dipp under 35 100 resulterade dock i en djupare korrigering mot 34 550. Skulle indexet återhämta sig över 35 500, kommer februaris högsta på 35 860 att bli nästa målnivå. Om indexet lyckas bryta mot det kommer det att öppna dörren för en fortsättning på den hausseartade trenden på medellång sikt.köp och sälj gäller under och över rittat prislinjer.
Handel aktiv
Trade stängt: målet nått
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.