TAnyheter

USD/SEK En förlorad valuta

Lång
FX:USDSEK   USA-dollar/Svensk krona
USD SEK fortsätter att tåga uppåt, kronan har varit en god carry trade dem senaste åren, den sämst presterande valutan av dem tio stora, det är bara att fortsätta att ligga kort på kronan. Skuldsättningen hindrar riksbanken från att höja räntan och det vet dem om, dem anser att en svag krona är bättre för exporten och bättre för hushållen med tanke på skuldsättningen. En räntehöjning skulle få proportioner utan dess like skriver vi om på ta-nyheter.se

Fortsatt starkt KÖP på USD/SEK som vi även har behållt under dem senaste 3 åren.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.