Adamnk

USDSEK - Intressant läge.

FX:USDSEK   USA-dollar/Svensk krona

Efter DXY föll efter nya arbetslöshetssiffror kommit ut idag så har USDSEK närmat sig en intressant plats. Vi har gått ner en bit idag redan, låt se om vi studsar på vår trendlinje eller om vi faller genom. Väldigt intressant.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.