UnknownUnicorn4464612

USDSEK VPVR Fundamental Analys

Lång
UnknownUnicorn4464612 Uppdaterad   
FX:USDSEK   USA-dollar/Svensk krona
Vi använder oss här av Volym profil data igen samt COT så att vi kan se vart dem stora fiskarna placerar sina ordrar.
vi ser här att vi har en undertryckt volym under priset och vi är placerade på Daily grafen vilket gör att det är trovärdigt att vi kommer lita på denna volymdata.

vi ser hur vår VPVR visar oss att vi har HVN under oss High Volume nodes vilket betyder att vi har ett otroligt fint läge att lägga oss lång tills dem ändrar sig.
Trade stängt: målet nått:
VPVR Visade vägen igen
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.