amg_nik

BTC redo för nästa impuls uppåt

Lång
BITMEX:XBTUSD.P   Bitcoin
Trendlinjen som syns i grafen har gett bra stöd sen de lokala lägstanoteringar i slutet på februari. Provar i denna graf också en EMA-ribbon som eventuellt kan ge goda supportnivåer framöver i en uppåtklättring.

Impulsen kommer eventuellt utlösas av att 1) den mindre diagonala motståndsnivån bryts och 2) att 62K-nivån passeras.

On-Balance Volume visar på divergenser på flera exchanges. Här på Bitmex-kontraktet verkar den akkumulativa volymen visa på ett kommande uppåtlyft, medans själva PA:t fortfarande bubblar under de tidigare ATH-priserna. Coinbase OBV klättrar stadigt, likaså Bitstamp, Bybit, Binance, med flera som visar samma setups.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.