WolfofFalkenberg

Xpecunia

Lång
NGM:XPEC   None
Xpecunia är ett företag inom kryptomining. Deras verksamhet drivs av egenproducerad grön el. De har sedan en alldeles egen algoritm för att optimera vilken valuta som minas osv .

Fundamentalt sett har företager har inga flaggor i mina ögon. Företager har en otroligt lönsam och skalbar verksamhet med kontinuerlig skalning. Anser man att kryptomarknaden är en del av framtiden har Xpecunia stora förutsättningar för framgång. Företagsledningen anser jag dessutom vara tillräckligt kompetent. Sedan finns det insiderköp från styrelsen(främst VD ).

Tekniskt sett ser aktien väldigt fördelaktig ut i mina ögon. Vi rör oss i en positiv upptrend. Kursen ligger perfekt på stöd just nu i samband med en positiv RSI-diff(gul). Jag tänker att kursen minst rör sig upp mot tidigare topp vilket motsvarar en avkastning på ca 26%.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.