Henrik-PatternTrading

XRPBTC, Daglig, En avstickare till kryptolandet....

BINANCE:XRPBTC   Ripple / Bitcoin
XRPBTC - Har respekterat den stigande trendlinjen relativt bra senaste månaderna. Vi har dock varit uppe vid en stark motståndsnivå för bara några dagar sedan så en större rekyl neråt vore inte helt överraskande....

Jag tradear inte krypto aktivt, men följer ändå några av intresse.

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.