Förutsägelser och analys

Jordbruksråvaror

Jordbruksvaror är mjuka råvaror som odlas. De inkluderar.coffee, cotton and sugar. Var och en har sina egna krafter för utbud och efterfrågan (vissa har säsongsefterfrågan) och är föremål för ytterligare krafter som oförutsedda naturhändelser, vilket kan påverka produktionen och göra priserna flyktiga. I allmänhet leder goda växtsäsonger till överflödiga utbud och fallande priser, medan mediokera avkastningar leder till en ökning av priserna.
 
Mjuka råvaror gör inte alltid rubrikerna, men deras globala handel fortsätter att expandera snabbt och lockar investerare från hela världen. Jordbruksvaror handlas främst genom optioner och terminskontrakt. Det finns en konstant dynamik på spel av hedgers som vill minska risken och traders som är villiga att ta dessa risker. Värdevis är kaffe den näst mest omsatta varan, efter oil. En av våra populära chattar är Agricultural room lantbruksrummet där traders talar om vilket håll jordbruksmarknaden är på väg, i realtid.