Aktiemarknadsindustrier ‒ Argentina

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
164.235B-0.34%37.954KProcessindustrier9
174.160B0.80%436.623KIcke-energimineraler1
2.511B1.38%1.036KIcke hållbara konsumentprodukter1
11019.455B-0.69%12Icke hållbara konsumentprodukter1
9.305B-0.57%5.067KProducenttillverkning2
63720.633B-1.68%2.387KKonsumentservice2
2.895B0.00%12Processindustrier1
1348.309B-0.94%14.209KIcke-energimineraler3
80.101B-1.38%1.016MIndustriella tjänster1
11395.857B-1.07%75.823KVerktyg12
11.250B-0.27%564.288KElektronisk teknik1
2.428B-1.55%29.272KKonsumentvaror2
15.811B-1.38%2.248KIndustriella tjänster4
96060.098B-0.94%3.247KFinans4
28817.086B-0.37%2.416KFinans3
78047.116B-0.65%4.474KDetaljhandel3
21.435B-0.70%5.616KIcke hållbara konsumentprodukter1
742.225M1.98%64Icke-energimineraler1
34.526B-0.72%6.136KVerktyg3
48.193B-1.08%9.314KProducenttillverkning1
17.552B4.13%509Processindustrier1
24445.118B-0.36%507Tekniska tjänster3
51648.426B4.99%2.801KEnergimineraler5
417115.196B-1.56%6.600KDetaljhandel4
566712.024B-3.10%3.189KTekniska tjänster4
108.927B-0.12%44.117KFinans5
126907.904B0.24%3.220KFinans15
413.918B-1.27%46.081KKommunikationer1
42051.384B-0.43%252Hälsoteknik2
154119.275B-0.37%5.112KKonsumentvaror2
4797.150B-1.17%1.034KFinans1
23.694B2.49%35.491KIndustriella tjänster2
19.310B0.36%56.858KEnergimineraler1
141.996B0.89%76.551KEnergimineraler2
21552.123B1.80%289Icke-energimineraler2
451407.294B-2.69%8.376KTekniska tjänster3
137849.569B-0.00%1.091KHälsoteknik7
1118.031B-1.39%4.470KIcke-energimineraler3
8.168B-0.20%383Konsumentservice1
2.246B0.22%7.831KProcessindustrier1
202.525B-0.29%18.278KFinans6
3614.221B-1.73%51.474KFinans8
216961.121B-3.74%3.993KElektronisk teknik4
66.567B-2.58%53.092KKommunikationer1
406.990B1.22%528.706KIcke-energimineraler1
709062.079B-1.22%32.128KElektronisk teknik3
4.053B0.99%79.204KProducenttillverkning1
4.900B0.00%20Distributionstjänster1
4316.152B-1.44%88Kommunikationer1
Ladda fler